Her çocuğun mutlaka bir yetenek alanı bulunmaktadır. Çocuğu doğru yöntem ve hedeflere yönlendirirsek, başarılı olma ihtimalini de artırmış oluruz.

Kendi yeteneği doğrultusunda yarışa tutulurlarsa başarılı olurlar. Tersine olursa kendini aptal ve işe yaramaz hissedeceklerdir.

ÖĞRENCİ  YETENEK TARAMASI TESTLERİ ile bir nevi öğrencinin ekspertizi bilimsel testlerle çıkarılır ve bu doğrultuda çalışan çocuk başarılı olur. 

İçerik:

 1. Öğrenme Stilleri Testi
 2. Çoklu Zekâ Testi
 3. Mesleki Analiz Testi
 4. Problem Tarama Testi
 5. Başarısızlık Nedenleri Testi
 6. Dikkat ve Hafıza Testi
 • Bu testler sonucunda bireyin nasıl anladığı, algıladığı, öğrendiği, verimli çalışma yöntemleri, güçlü ve zayıf yönleri, kaç dakika verimli çalışma yeteneği olduğu, dersi daha anlamak için sınıfta nerede oturması gerektiği, hangi öğrenme stiline sahip olduğu ve oranı tespit edilip çözüme kavuşturulmaktadır.
 • Bireyin, zeka alanları ve özellikleri tespit edilerek hangi derslerde başarılı olabileceği, hangi bölümde okuyabileceği (Sözel-Eşit Ağırlık-Sayısal), Yeteneğine uygun meslekler, Yeteneğine uygun davranışlar, Ders dışı yeteneğine uygun etkinlikler (Spor, Eğitsel kulüp vb.) ile başarılı olması sağlanmaktadır.
 • Mesleki Analiz Testi ile bireyin yeteneğine uygun meslekler tespit edilmektedir. Nitekim milyonlarca üniversite öğrencisi yeteneğine uyun meslekler seçmediklerinden ya atanamamışlardır veya çalıştıkları mesleklerde huzursuz ve başarısız olmaktadırlar.
 • Problem Tarama Testi ile bireyin var olan sorunları tespit edilerek çözüme kavuşturulur.
 • Başarısızlık Nedenleri Testi ile okulda akademik konuda başarısızlığın sebepleri tespit edilerek çözüme kavuşturulur ve verimli çalışması sağlanır.
 • Dikkat, Hafıza, Konsantrasyon, ve Mantık Muhakeme testi yapılarak bu konularda bireyin oranları çıkarılır ve çözüme kavuşturulur. Nitekim bilgi dikkatle beyne girer ve hafıza da işlenir. (Bu test sadece yüz yüze yapılmakta olup, diğer testler online eğitim ile de yapılabilmektedir.

NOT: Testler yapıldıktan sonra rapor analizi öğrenci/veliye açıklanarak teslim edilir. Öğrenci akademik eğitimini bu rapora göre tanzim ederek büyük başarılar elde edebilecektir.

RANDEVU ALMAK İÇİN HEMEN ARAYINIZ!

TELEFON: 0538 404 6 405

E-POSTA: [email protected]